Výrobky sčasti na zákazku

Sú to výrobky, ktoré sú uvedené vo firemnom katalógu alebo sú schematicky zobrazené na výrobnom výkrese a je ich možné vyrobiť vo formách, ktoré už máme.

Nevyrábame ich „na sklad“ ale len na objednávku. V našom cenníku (zašleme vám ho na požiadanie) sú uvedené ceny štandardného vyhotovenia ako aj príplatky za doplnkové povrchové vyhotovenia. S rezaním týchto prvkov na stavbe, aj keď v minimálnej miere, je potrebné počítať.

Sú to prvky pre vonkajšie schody a krycie dosky múrov. Na výber je široká paleta farebných odtieňov a povrchových štruktúr, kde dominuje vymývaný betón.

Spôsob ich zabudovania určuje projekt alebo zhotoviteľ. Odporúčame vám preštudovať si naše informačné materiály.

Platne z vymývaného betónu

Sú to nástupnice a podstupnice rôznej hrúbky, ktoré vyrábame na mieru po zameraní podkladnej betónovej konštrukcie schodov. Vonkajšie betónové schody môžu mať ľubovoľný pôdorysný tvar (priamočiare, zalomené i zakrivené).

Platňa s vymytou čelnou plochou

Platňa s vymytou čelnou plochou

Platňa s čelnou plochou, z pohľadového betónu

Platňa s čelnou plochou, z pohľadového betónu
Štandardné povrchy:
5.015.025.055.075.09

Technický list: Betónové prvky pre vonkajšie schody súbor .pdf

Stupne tvaru L z vymývaného betónu

Nástupnica a podstupnica je tu v jednom kuse. Vyrábame ich na mieru po zameraní podkladnej betónovej konštrukcie schodov. Vonkajšie schody môžu mať v pôdoryse len priamočiary tvar (rovné alebo zalomené).

Štandardné povrchy:
5.015.025.055.075.09
4.14.24.534.594.6

Technický list: Betónové prvky pre vonkajšie schody súbor .pdf

Samonosné stupne

Vyrábame ich s hrúbkou 80 mm s dĺžkou podľa zadania objednávateľa. Platne sa ukladajú na dvojicu schodnicových nosníkov, ktoré môžu byť železobetónové alebo oceľové. Kotvenie platní k týmto nosníkom sa rieši individuálne. Vonkajšie schody môžu mať v pôdoryse len priamočiary tvar.

Štandardné povrchy:
5.015.025.055.075.09
4.14.24.534.594.6

Technický list: Betónové prvky pre vonkajšie schody súbor .pdf

Masívne stupne

sú určené pre vonkajšie terénne schody. Vo väčšine prípadov je podkladom rastlý terén. Po urobení zemných prác sa masívne stupne ukladajú do lôžka zo zhutneného štrkopiesku alebo zo zavlhlej betónovej zmesi. Podkladom môžu byť aj jestvujúca alebo nová betónová monolitická konštrukcia vonkajších schodov.

Štandardné povrchy:
5.015.025.055.075.09
4.14.24.534.594.6

Technický list: Betónové prvky pre vonkajšie schody súbor .pdf

Krycie dosky vyrábame na vonkajšie múry a piliere. Sú to ploty, oporné múriky, zábradlia, atiky, rozvádzacie skrine elektro, …. Vyrábajú sa na mieru podľa skutočných rozmerov konštrukcií, ktoré kryjú. Vyrábajú sa rovinné alebo strieškové, s odkvapávacou drážkou alebo bez nej. U platní z vymývaného betónu sú vymyté dve bočné plochy (priebežné dosky) alebo tri (koncové dosky) alebo všetky štyri (pilierové dosky).

Platne z pohľadového betónu

Platne z pohľadového betónu

Platne z vymývaného betónu

Platne z vymývaného betónu

Platne z jemne vymývaného betónu

Platne z jemne vymývaného betónu
Štandardné povrchy:
5.015.025.055.075.09
1.11.26.16.26.6

Technický list: Krycie dosky múrov súbor .pdf

Prihláste sa do Newslettera

Vaše osobné údaje (email) budeme spracúvať len za účelom zasielania newslettrov a ponúk so zaujímavým obsahom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Svoj súhlas so zasielaním a spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každem zaslanom newslettri. Zásady ochrany osobných údajov.